Bejelentés


Lamento A teleholdnak adtam át ma éjjel vendégszobám.


Nippon történelme, földrajzi fekvése

Japán éghajlata, földrajzi fekvése


Japán Kelet-Ázsiában található meg.
Nyugaton a Japán-tenger, északon az Ohotszki-tenger, keleten a Csendes-óceán és délen a Kelet-kínai-tenger határolja. Több mint 3000 sziget tartozik hozzá, ezek közól a legnagyobbak : Hokkaidó, Honsú, Kjúsú és Sikoku. Gazdaságát tekintve, Japán ma a második legnagyobb gazdasági hatalom az Egyesült Államok után. Az ország kb. 75%-a erdős, hegyes terület.Fővárosa és legnagyobb városa Tokyo, a világ legnépesebb várostömörülése. Japán a harmincadik legsűrűbben lakott ország a világon. Nippon csendes-óceáni, tűzgyűrűn fekszik, három tektonikus lemez találkozásánál, amely gyakori földrengéseket és vulkanikus tevékenységet okoznak. Az országban gyakori kisebb-nagyobb földrengések, melyek gyakran okozhatnak gyilkos szökőárakat is például: 1995-ben a Nagy Hansin földrengés több mint 6400 embert ölt meg.
Éghajlatát hat nagy éghajlati zónára lehet osztani, bár nagyban mérsékelt.

Történelme

A civilizáció első jelei a Dzsómon-korszakból származnak és az i. e. 14. évezredig nyúlnak vissza. Itt félig letelepedve vadásztak és gyüjtögettek. A mezőgazdaság kezdetleges volt, az i. e. 3. században kezdődő Jajoi-korszakban, terjed el a rizstermesztés. Ekkor táj kezdett el rohamosan fejlődni a mezőgazdaság.
A 6. században Korea királyságain keresztül érkező mahájána buddhizmus elkezd terjedni főleg az Aszakusza korszak vezető rétegében.
A 8. századi Nara korszakban kezdett el virágzni megteremtődött az egységes és erős vezetés. 794-ben a fővárost átköltöztették, helye Heiankjó, a mai Kiotó lett, ami a császárok székhelye maradt több mint 1000 évig. A székhely áthelyezéssel megkezdődi a Heian-korszak.

A feudális japán1185-ben Minamoto no Joritomot, kinevezték sógunnak, miútán legyőzte az ellenséges Taira klánt. Az ország katonai és igazgatási központott hoztak létre Kamakurában. Joritomo halála után a Hódzsó klán került hatalomra a sógunok kormányzójaként. A zen buddhizmus a Kamakura-korszakban, 1185 és 1333 között kezdett elterjedni főleg a szamurájok körében. A Kamakura sógunátusnak Go-Daigo császár vetett véget, de őt 1336-ban Takaudzsi Asikaga sógun megölte. Az ország széttagolódott a feudális hadurak daimjók birtokaira.A 16. század alatt megindult a Japán és a nyugat közötti gazdasági és kulturális csere. A 16. század második felében Oda Nobunaga egyesíteni próbálja a szétagolt országot, de 1582-ben meggyilkolják. 1590-ben Tojotomi Hidejosi befejezi Oda Nobunaga álmát és egyesíti japánt. Tojotomi Hidejosi kétszer is elfoglalta Koreát, de 1598-ban a japán seregeknek el kell hagynia Koreát,mikor Hidejoshi meghalt. Tokugava Iejaszu lesz az ország tényleges ura, Hidejoshi útán. Sekigaharai csatában legyőzte az ellenséges klánokat, és 1603-ban sógunná nevezte ki magát, megalapítva az edói (a mai Tokió) székhelyű Tokugava sógunátust.1854. március 31-én Matthew Perry vezetésével az Egyesült Államok haditengerészetének fekete hajói Japánra erőltették a kanagavai egyezményt. Ezzel az ország kikötői megnyitására kényszerült a külvilág számára. 1868 közötti Bosin háború megbuktatta a sógunátust, és Meidzsi császár reformjaival egy császárközpontú országot hozott létre. Japán átvette a nyugati politikai, igazságügyi és katonai intézményeket,ezzel felszámoltatta a szamurájok rendjét. 1882-ben Hirobumi Ito lett Japán első miniszterelnöke. Az 1894 és 1895 közötti első kínai-japán háborúban és az 1904 és 1905 közötti orosz-japán háborúban aratott győzelmekkel Japán meghódította Koreát, Tajvant és a Szahalin sziget déli részét.


Az első világháborúban az ország a győztes antanthatalmak oldalán állt. 1935-ben az ország kilépett a Népszövetségből. 1936-ban Japán aláírta az Antikomintern Paktumot az Adolf Hitler vezette Harmadik Birodalommal. 1941-ben a Japán Birodalom a tengelyhatalmak oldalán belépett a második világháborúba.1941. december 7-én Japán megtámadta a Pearl Harbor-i amerikai haditengerészeti bázist és hadüzenetet küldött az Egyesült Államoknak, az Egyesült Királyságnak és Hollandiának. USA 1945-ben atombombát dobott két japán városra, Hirosimára és Nagaszakira, valamint a Szovjetunió belépett az ország elleni háborúba, Japán augusztus 15-én feltétel nélkül megadta magát a szövetségeseknek.

A hihetetlen gazdasági növekedés után Japán a világ második legnagyobb gazdasága lett a világban. A jelenkort Japánban Heiszei-korszaknak hívják. Japán alkotmányos monarchia, ahol a tényleges államfő a császár, akinek a hatalma igen korlátozott. A valódi hatalom a miniszterelnök és az Országgyűlés kezében van, míg a korlátlan uralmat a nép birtokolja. Japán jelenlegi császára Akihito.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!